Ο οργανισμός μας παρέχει υπηρεσίες αναφορικά με την ίδρυση και διαχείριση Ταμείου Προνοίας.  

Οι υπηρεσίες μας στον τομέα αυτό αρχίζουν από την ετοιμασία του καταστατικού των Ταμείων Προνοίας, την έγκριση του από τον Εφορο Ταμείων Προνοίας, την τήρηση των λογιστικών και άλλων καταστάσεων του Ταμείου καθώς και την ετοιμασία και έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων τους. 

Με την τεράστια γνώση που έχουμε αποκτήσει στον τομέα των Ταμείων Προνοίας είμαστε σε θέση να συμβουλεύσουμε τον κάθε επιχειρηματία πως θα τα καταφέρει να αξιοποιήσει στο έπακρο τα τεράστια φορολογικά οφέλη των Ταμείων αυτών. 

Είμαστε σε άριστη θέση να συμβουλεύουμε τον κάθε επιχειρηματία πως θα διοχετεύσει τις οποιεσδήποτε επενδύσεις του στο Ταμείο Προνοίας και να πετύχει έτσι την μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης του. 

 

Οι συνέταιροι της Costa, Seraphim & Co θα είναι ιδιαίτερα ευτυχείς και πρόθυμοι να σας προσφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τις αναφερθείσες υπηρεσίες.